در ره عشق مـــرام دگـــــری می بـــــــاید(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
واژه‌های دفترم خاکستری‌ست (خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
معنی حمد را نمی‌دانیم (خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
آی آدمـــــا گـــول نخورین (خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
آیا موافقی لبت از هم جدا شود؟(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
خیلی دلم گرفت که دیدم دوتا شدی(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
باور نمی کنم که تو این قدر بد شوی(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
هر چند با من آن چه که کردی روا نبود(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
آخر چقدر سنگ دل و سخت باوری(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
اهل زنجانم پیشه ام طنّازیست (خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
حاجی آقا شما که با خدایی(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
سلام خدا، خدای کل هستی(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
اون شب مهتابی(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
نیمه شب نجوا کنان در گوش هم (خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
مــــانده ام در صدف حوصلــه تــــــا برگــــردد(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
کـــــاش بسوزم هــزار ســـال در آتش(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
در یک مسیــــر سنـــگلاخِ پیــچ در پیـــچ(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
خدا میخواس بیــــــــــــــــاد بشینه (خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
هیچ میدونین چــرا طــــــلاق زیــــــاده؟ (خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
اشکی کــــه درون دیدگـان تاک است(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
باز هم خُلق آسمــــان تنگ است(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
نیمه شب نجوا کنان در گوش هم(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
صدای گــــــریه ی بــاران پـــاک می آید(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
پریشبـــاحضــرت حــــاجی کـــــــرم(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
باز بـــوی باورم خـــــاکستریست(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
آهای آینه ی دق(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
جاتون خالي يه جايي مهمون بوديم(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
ممسک همه چیز از همه کس می گیرد(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
دلم میخواد یــه سیب سرخ به دامن یـــــار بزنم(خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
اگـــه یـه روز رفتی یه جــــای دنیــــــا( خلیل جوادی) - شنبه 9 دی 1391
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد