پیچک ( خلیل جوادی)

شعر و ادب طنز پارسی

عناوین مطالب
- در ره عشق مـــرام دگـــــری می بـــــــاید(خلیل جوادی)
- واژه‌های دفترم خاکستری‌ست (خلیل جوادی)
- معنی حمد را نمی‌دانیم (خلیل جوادی)
- آی آدمـــــا گـــول نخورین (خلیل جوادی)
- آیا موافقی لبت از هم جدا شود؟(خلیل جوادی)
- خیلی دلم گرفت که دیدم دوتا شدی(خلیل جوادی)
- باور نمی کنم که تو این قدر بد شوی(خلیل جوادی)
- هر چند با من آن چه که کردی روا نبود(خلیل جوادی)
- آخر چقدر سنگ دل و سخت باوری(خلیل جوادی)
- اهل زنجانم پیشه ام طنّازیست (خلیل جوادی)
- حاجی آقا شما که با خدایی(خلیل جوادی)
- سلام خدا، خدای کل هستی(خلیل جوادی)
- اون شب مهتابی(خلیل جوادی)
- نیمه شب نجوا کنان در گوش هم (خلیل جوادی)
- مــــانده ام در صدف حوصلــه تــــــا برگــــردد(خلیل جوادی)
- کـــــاش بسوزم هــزار ســـال در آتش(خلیل جوادی)
- در یک مسیــــر سنـــگلاخِ پیــچ در پیـــچ(خلیل جوادی)
- خدا میخواس بیــــــــــــــــاد بشینه (خلیل جوادی)
- هیچ میدونین چــرا طــــــلاق زیــــــاده؟ (خلیل جوادی)
- اشکی کــــه درون دیدگـان تاک است(خلیل جوادی)
- باز هم خُلق آسمــــان تنگ است(خلیل جوادی)
- نیمه شب نجوا کنان در گوش هم(خلیل جوادی)
- صدای گــــــریه ی بــاران پـــاک می آید(خلیل جوادی)
- پریشبـــاحضــرت حــــاجی کـــــــرم(خلیل جوادی)
- باز بـــوی باورم خـــــاکستریست(خلیل جوادی)
- آهای آینه ی دق(خلیل جوادی)
- جاتون خالي يه جايي مهمون بوديم(خلیل جوادی)
- ممسک همه چیز از همه کس می گیرد(خلیل جوادی)
- دلم میخواد یــه سیب سرخ به دامن یـــــار بزنم(خلیل جوادی)
- اگـــه یـه روز رفتی یه جــــای دنیــــــا( خلیل جوادی)
- اونـــا کــــه میمیرن مـیرن تو برزخ (خلیل جوادی)
- جاتون خالی یه جایی مهمون بودیم(خلیل جوادی)
- یه شب که من حسابی خسته بودم(خلیل جوادی)
صفحه قبل 1 صفحه بعد